ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
ตามประกาศโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องการรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ซึ่งรับสมัครในระหว่างวันที่ ๒๔–
๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ และจะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ ๘๓ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,10:18   อ่าน 265 ครั้ง