ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
รวมแผน 48364
sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 48408
แผนราชการ 4 ปี โนนบาก ok RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 48407
แบบบันทึกคะแนน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 48464
ทะเบียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.5 KB 48554
รายชื่อนักเรียน2560เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48424
รศ1ปพ6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.12 MB 48420
ปพ5_60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 48408
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 48491
2559-1-studentInSchoolList RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.02 KB 48427
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบปีการศึกษา2559 ภาคเรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 48492
ปพ.5/59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 48420
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115 KB 48495
อื่นๆ
ตัวชี้วัดมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 387.2 KB 48398
ตัวชี้วัดประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.3 KB 48389
ผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 364 KB 48458
โปรแกรมซูม RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.74 KB 48476