ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
รวมแผน 93699
sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 93745
แผนราชการ 4 ปี โนนบาก ok RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 93743
แบบบันทึกคะแนน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 93800
ทะเบียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.5 KB 93895
รายชื่อนักเรียน2560เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 93763
รศ1ปพ6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.12 MB 93762
ปพ5_60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 93743
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 93832
2559-1-studentInSchoolList RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.02 KB 93763
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบปีการศึกษา2559 ภาคเรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 93832
ปพ.5/59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 93756
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115 KB 93832
อื่นๆ
ตัวชี้วัดมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 387.2 KB 93734
ตัวชี้วัดประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.3 KB 93722
ผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 364 KB 93797
โปรแกรมซูม RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.74 KB 93814