ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายวิชาการ
รวมแผน 33712
sar58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 33757
แผนราชการ 4 ปี โนนบาก ok RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.97 MB 33754
แบบบันทึกคะแนน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 88.5 KB 33814
ทะเบียน
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.5 KB 33914
รายชื่อนักเรียน2560เทอม2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 33774
รศ1ปพ6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.12 MB 33787
ปพ5_60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 33756
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 122.5 KB 33848
2559-1-studentInSchoolList RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.02 KB 33777
รายชื่อนักเรียนเข้าสอบปีการศึกษา2559 ภาคเรี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121 KB 33848
ปพ.5/59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 33769
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2558 ภาคเรียนที่2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115 KB 33843
อื่นๆ
ตัวชี้วัดมัธยม RAR Archive ขนาดไฟล์ 387.2 KB 33745
ตัวชี้วัดประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 661.3 KB 33735
ผ้าป่า Word Document ขนาดไฟล์ 364 KB 33812
โปรแกรมซูม RAR Archive ขนาดไฟล์ 303.74 KB 33826