ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83
หมู่ที่ 6 ถนนเดชอุดม-บุณฑริก บ้านอุดรเจริญ   ตำบลบัวงาม  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 34230
เบอร์โทรศัพท์ 045-252753
Email : nonbakschool.83@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :