ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ส.ค. 62 ถึง 16 ส.ค. 62 คณะครูเครือข่ายสถานศึกษาบุณฑริกศึกษาดูงานที่จังหวัด ระยอง
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียน
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
09 มี.ค. 59 ถึง 11 มี.ค. 59 สอบปายภาค
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ โอเน็ต
18 ก.พ. 59 อบรมภาษาอังกฤษ อำเภอบุณฑริก (PEER CENTER)
01 ธ.ค. 58 ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่
25 พ.ย. 58 วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ
สนาม รร อนุบาลบุณฑริก ชุดลูกเสือ กิจกรรมนักเรียน
05 ส.ค. 58 ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์นวิทยาศาสตร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒน ธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
03 ส.ค. 58 ถึง 04 ส.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558
27 ก.พ. 58 กำหนดสอบ LAS ของนักเรียนชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2
26 ก.พ. 58 สอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3
03 พ.ย. 57 เปิดเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557
31 ต.ค. 57 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
07 ต.ค. 57 ถึง 11 ต.ค. 57 แข่งขันทักษะวิชาการ
06 ต.ค. 57 อบรมการจัดทำปพ.5อิเล็กทรอนิกส์
22 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
20 ม.ค. 57 ถึง 21 ม.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่2
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ของชั้นมัธยมศึกษา
30 ธ.ค. 56 ผ้าป่าโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่83
24 ธ.ค. 56 ถึง 26 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่83
27 พ.ย. 56 สโมสรโรตารี่ อุบล บริจากเครื่องกรองน้ำ

25 พ.ย. 56 วันวชิราวุธ

ชุดลูกเสือ กิจการนักเรียน
19 ก.ค. 56 อบรมวินัยครู
18 ก.ค. 56 กิจจกรรมเข้าพรรษา
10 ก.ค. 56 ถึง 12 ก.ค. 56 อบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดสว่างวีระวงค์
 นักเรียนชั้นมัธทยมศึกษาปีที่1เข้าร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดสว่างวีระวงค์ในวันที่10-12กรกฎาคม พ.ศ2556
13 มิ.ย. 56 โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่83 ได้กำหนดจัดกิจกรรมไหว้ครูในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2556
19 มี.ค. 56 ถึง 22 มี.ค. 56 ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคตะวันออกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ 2556
กิจกรรมนักเรียน
19 มี.ค. 56 การจัดงานปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ได้กำหนดวันปัจฉิมนิเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2556
นักเรียน กิจกรรมนักเรียน
13 มี.ค. 56 ถึง 15 มี.ค. 56 กำหนดสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2555
โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 ได้ทำการกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 13-15 มีนาคม พ.ศ 2556
ชุดนักเรียน วิชาการ